Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-24/2020
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU HIGIENICZNEGO
Termin zgłoszeń:2020-07-30
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-22Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-07-22Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32020-07-22Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42020-07-22Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-07-22Załącznik nr 5 - formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-22Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-07-28Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-08-07Informacja o wyniku postępowania
42020-08-19Informacja o zawarciu umowy
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny