Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-25/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO I UŻYTKOWNIKÓW PRZY EKSPLOATACJI KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ PROLIB ENTERPRISE, ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALNYCH ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM
Termin zgłoszeń:2020-07-29
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-21Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
22020-07-21Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32020-07-21Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42020-07-21Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-07-21Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
62020-07-21Załącznik nr 7 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
72020-07-21Załącznik nr 8 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82020-07-21Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych
92020-07-21Załącznik nr 10 – Formularz Zmiana OFERTY
102020-07-21Załącznik nr 11 - Formularz Wycofanie OFERTY
112020-07-21Załącznik nr 12 – Identyfikator postępowania
122020-07-21Załącznik nr 13 – Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
132020-07-21Załącznik nr 6 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-21Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-07-29Informacja z otwarcia ofert
32020-08-06Informacja o wyniku postępowania
42020-09-14Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny