Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-14/2020
Tytuł:Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki z zakresu informatyki
Termin zgłoszeń:2020-07-30
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-16załączniki nr 1.1 - 1.10 do SIWZ: Opisy przedmiotu zamówienia Części 1 - 10
22020-07-16załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-07-16załączniki nr 3.1 - 3.10: Formularze cenowe Części 1 - 10
42020-07-16załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-07-16załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu
62020-07-16załącznik nr 6: Wzór Umowy powierzenia danych
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-07-16edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-20Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-07-21Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
42020-07-22Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
52020-07-22Edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 3
62020-09-03Informacja o wyniku postępowania
72020-10-06Informacja o zawarciu umowy
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny