Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-11/2020
Tytuł:Dostawa kamery termowizyjnej oraz sprzetu do wykonania testów w budynkach pasywnych i energooszczędnych
Termin zgłoszeń:2020-07-09
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22020-06-30załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32020-06-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
42020-06-30załącznik nr 3.1: Formularz cenowy - Część 1
52020-06-30załącznik nr 3.2: Formularz cenowy - Część 2
62020-06-30załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
72020-06-30załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-07-08Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-07-17Informacja o wyniku postępowania
42020-07-31Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny