Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA/16/2020
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA INSTYTUTU ASTRONOMII
Termin zgłoszeń:2020-06-29
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-18Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-06-18Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-06-18Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
42020-06-18Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-06-18Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-18Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny