Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-14/2020
Tytuł:Dostawa Spektrometru ramanowskiego i drukarki 3D
Termin zgłoszeń:2020-07-21
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-08załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22020-06-08załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32020-06-08załącznik nr 2: Formularz OFERTA
42020-06-08załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
52020-06-08załącznik nr 4: Formularz JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
62020-06-08załącznik nr 5: Formularz JEDZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
72020-06-08załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82020-06-08załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92020-06-08załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
102020-06-08załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
112020-06-08załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
122020-06-08załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
132020-06-08załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
142020-06-08załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
152020-06-08załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-08edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-06-09Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-06-09Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu; Sprostowanie - wysłane do publikacji
42020-06-11Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu; sprostowanie - opublikowane
52020-06-15Informacja nr 2: Modyfikacja SIWZ
62020-07-21Informacja z otwarcia ofert
72020-08-04Informacja o wyniku postępowania
82020-09-02Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
92020-09-07Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny