Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-PU/12/2020
Tytuł:Świadczenie usług medycznych
Termin zgłoszeń:2020-05-15
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-05-06załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-05-06załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-05-06załącznik nr 3: Formularz cenowy
42020-05-06załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-05-06załącznik do załącznika nr 4: Wzór skierowania
62020-05-06załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72020-05-06załącznik nr 6: Formularz Potencjał kadrowy Wykonawcy
82020-05-06załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie dotyczace potencjału technicznego
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-05-06edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-05-26Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny