Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-07/2020
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU AGD I RTV
Termin zgłoszeń:2020-05-06
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-15Załącznik nr 1.1 - 1.21 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1 -21
22020-04-15Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
32020-04-15Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42020-04-15Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52020-04-15Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
62020-04-15Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72020-04-15EDYTOWALNE WERSJE ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - 1.21 – FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – CZĘŚĆ 1 -21
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-04-28Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
22020-04-28Edytowalna wersja załącznika nr 1 do Informacji nr 1
32020-04-28Załącznik nr 1 do Informacji nr 1
42020-04-29Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
52020-04-29Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
62020-05-06Informacja z otwarcia ofert
72020-06-01Informacja o wynikach
82020-06-04Informacja o wyniku - czynność powtórzona w zakresie Części 20
92020-07-01Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny