Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-01/2020
Tytuł:DOSTAWA SYMULATORÓW, FANTOMÓW, TRENAŻERÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA WCSM
Termin zgłoszeń:2020-05-20
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-16Załącznik nr 1.1 – 1.21 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1 - 21”
22020-03-16Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32020-03-16Załącznik nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”
42020-03-16Załącznik nr 4 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie EXCEL
52020-03-16Załącznik nr 5 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie xml
62020-03-16Załącznik nr 6 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej”
72020-03-16Załącznik nr 7 – Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”
82020-03-16Załącznik nr 8 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
92020-03-16Załącznik nr 9 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych”
102020-03-16Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ
112020-03-16Załącznik nr 11- Formularz Zmiana OFERTY
122020-03-16Załącznik nr 12- Formularz Wycofanie OFERTY
132020-03-16Załącznik nr 13- Identyfikator postępowania
142020-03-16Załącznik nr 14 - Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-16Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-23Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-03-24Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
42020-03-31Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
52020-03-31Załącznik do Informacji nr 3
62020-04-09Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji
72020-04-09Informacja nr 4 - pytania i odpowiedzi
82020-04-09Załącznik do Informacji nr 4 - Zmodyfikowany zał. 1.1
92020-04-09Załącznik do Informacji nr 4 - Zmodyfikowany zał. 1.3
102020-04-09Załącznik do Informacji nr 4 - Zmodyfikowany zał. 1.5
112020-04-09Edytowalne wersje załączników do Informacji nr 4
122020-04-14Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
132020-05-20Informacja z otwarcia ofert
142020-07-23Informacja o wyniku postępowania
152020-08-27Ogłosznie o udzieleniu zamówienia - przesłane do publikacji
162020-09-01Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny