Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:1/RA-DI/2020
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę hokejów w hali Laboratoryjnej Wydzialu Mechanicznego
Termin zgłoszeń:2020-03-17
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-05załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-03-05załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-03-05załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42020-03-05załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-05edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-24Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny