Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-04/2020
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Termin zgłoszeń:2020-03-19
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-02Załącznik nr 1 – „Formularz Cenowo - Techniczny”
22020-03-02Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32020-03-02Załącznik nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”
42020-03-02Załącznik nr 4 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu”
52020-03-02Załącznik nr 5 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej”
62020-03-02Załącznik nr 6 – Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-03-02Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-10Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-03-12Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42020-03-12załącznik do Informacji nr 2: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - zmodyfikowany 1
52020-03-12Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
62020-03-12edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 2: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - zmodyfikowany 1
72020-03-19Informacja z otwarcia ofert
82020-04-14Informacja o wyniku postępowania
92020-05-06Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny