Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-06/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Termin zgłoszeń:2020-03-03
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-24Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-02-24Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-02-24Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42020-02-24Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-24Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-04Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny