Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-01/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNYCH - PSYCHOLOG, LOGOPEDA, SOCJOTERAPEUTA, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
Termin zgłoszeń:2020-03-04
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-24Załącznik nr 1.1 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1”
22020-02-24Załącznik nr 1.2 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 2”
32020-02-24Załącznik nr 1.3 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 3”
42020-02-24Załącznik nr 1.4 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 4”
52020-02-24Załącznik nr 1.5 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 5”
62020-02-24Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
72020-02-24Załącznik nr 3.1 – „Formularz Cenowy – Część 1”
82020-02-24Załącznik nr 3.2 – „Formularz Cenowy – Część 2”
92020-02-24Załącznik nr 3.3 – „Formularz Cenowy – Część 3”
102020-02-24Załącznik nr 3.4 – „Formularz Cenowy – Część 4”
112020-02-24Załącznik nr 3.5 – „Formularz Cenowy – Część 5”
122020-02-24Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
132020-02-24Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
142020-02-24Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-02-24Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-03-23Informacja o wyniku postępowania
32020-04-06Informacja o korekcie wyniku
42020-04-14Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny