Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-71/2019
Tytuł:Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa hali pod potrzeby laboratorium inżynieriii badań materiałowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
Termin zgłoszeń:2020-01-14
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-12-30załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-12-30załącznik nr 1.1: Zestawienie potrzeb infrastrukturalnych na potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych
32019-12-30załącznik nr 1.2: Zalecenia Centrum Komputerowego
42019-12-30załącznik nr 1.3: Warunki Techniczne Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej UZ
52019-12-30załącznik nr 1.4: Warunki ustawienia urządzenia EOS M 290
62019-12-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72019-12-30załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
82019-12-30załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
92019-12-30załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
102019-12-30załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależnosci do Grupy Kapitałowej
112019-12-30załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-12-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-01-07Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-01-14Informacja z otwarcia ofert
42020-02-03Informacja o wyniku postępowania
52020-02-21Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny