Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-67/2019
Tytuł:Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Termin zgłoszeń:2020-01-20
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-12-18załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-12-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-12-18załącznik nr 3: Formularz Cenowo-Techniczny
42019-12-18załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52019-12-18załącznik nr 5.1:Formularz JEDZ -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
62019-12-18załącznik nr 5.2:Formularz JEDZ -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
72019-12-18załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynalezności do Grupy Kapitałowej
82019-12-18załącznik nr 7:Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92019-12-18załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
102019-12-18załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
112019-12-18załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
122019-12-18załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
132019-12-18załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
142019-12-18załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
152019-12-18załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-12-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-12-18Ogłoszenie o sprostowaniu Ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji
32019-12-19Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
42019-12-19Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
52019-12-30Ogłoszenie o sprostowaniu Ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
62020-01-20Informacja z otwarcia ofert
72020-01-27Informacja o wyniku postępowania
82020-02-07Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
92020-02-12Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny