Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-68/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI Z ZAKRESU INFORMATYKI
Termin zgłoszeń:2019-12-03
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-21Załącznik nr 1.1 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1”
22019-11-21Załącznik nr 1.2 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 2”
32019-11-21Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
42019-11-21Załącznik nr 3.1 – „Formularz Cenowy – Część 1”
52019-11-21Załącznik nr 3.2 – „Formularz Cenowy – Część 2”
62019-11-21Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
72019-11-21Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
82019-11-21Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-21Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-12-09Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny