Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-65/2019
Tytuł:Dostawa czasopism i wydawnictw ciągłych
Termin zgłoszeń:2019-11-19
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-06załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22019-11-06załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32019-11-06załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42019-11-06załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Część 4
52019-11-06załącznik nr 2: Formularz OFERTA
62019-11-06załącznik nr 3.1: Formularz cenowy - Część 1
72019-11-06załącznik nr 3.2: Formularz cenowy - Część 2
82019-11-06załącznik nr 3.3: Formularz cenowy - Część 3
92019-11-06załącznik nr 3.4: Formularz cenowy - Część 4
102019-11-06załącznik nr 4.1: Istotne postanowienia umowy - Część 1, 2 i 3
112019-11-06załącznik nr 4.2: Istotne postanowienia umowy - Część 4
122019-11-06załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
132019-11-06załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
142019-11-06załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
152019-11-06załącznik nr 8: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-11-06edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-11-19Informacja z otwarcia ofert
32019-11-27Informacja o wyniku postępowania - Część 2, 3, 4
42019-11-28Informacja o wyniku postępowania - Część 1
52019-12-16Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny