Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-4d-09/2019
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-11-08
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-311. Załącznik nr 1.1 – 1.31 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1 - 31,
22019-10-31Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-10-31Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-10-31Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-31Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-12-18Informacja o wynikach
32019-12-18Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny