Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-63/2019
Tytuł:WYMIANA USZKODZONYCH SZYB OGNIOODPORNYCH W ŚCIANKACH I DRZWIACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
Termin zgłoszeń:2019-11-06
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-25Załączniki nr 1
22019-10-25Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32019-10-25Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-10-25Załącznik nr 4 formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
52019-10-25Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
62019-10-25Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
72019-10-25Załącznik nr 7 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-25Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-11-06Informacja z otwarcia ofert
32019-11-13Informacja o wyniku postępowania
42019-12-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny