Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-44/2019
Tytuł:WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO
Termin zgłoszeń:2019-10-31
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-15Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 1
22019-10-15Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 2
32019-10-15Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 3;
42019-10-15Załącznik nr 2 – formularz Oferta
52019-10-15Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
62019-10-15Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
72019-10-15Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
82019-10-15Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
92019-10-15Załącznik nr 7 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-10-15Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-10-15Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
32019-10-31Informacja z otwarcia ofert
42019-11-19Informacja o wynikach
52019-12-09Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny