Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-50/2019
Tytuł:WYMIANA USZKODZONYCH SZYB OGNIOODPORNYCH W ŚCIANKACH I DRZWIACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
Termin zgłoszeń:2019-10-08
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-26Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-09-26Załącznik nr 1.1 - „Schemat ścianek (przegród) oddzielenia pożarowego”
32019-09-26Załącznik nr 1.2 - „Zestawienie szyb do wymiany”
42019-09-26Załącznik nr 1.3 - „Aprobata techniczna AT-15-2913/98”
52019-09-26Załącznik nr 1.4 - „Aprobata techniczna AT-15-3246/98”
62019-09-26Załącznik nr 1.5 - „Aprobata techniczna AT-15-3560/99”
72019-09-26Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
82019-09-26Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
92019-09-26Załącznik nr 4 formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
102019-09-26Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
112019-09-26Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
122019-09-26Załącznik nr 7 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-26Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-10-08Informacja z otwarcia ofert
32019-10-22Informacja o unieważnieniu postępowania
42019-10-22Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny