Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:12/RA-AI/2019
Tytuł:Budowa linii światłowodowych na terenie Zielonej Góry (pl. Słowiański - al. Wojska Polskiego 69) (Rondo PCK - ul. Energetyków 2)
Termin zgłoszeń:2019-10-08
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-23załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-09-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-09-23załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42019-09-23załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-10-11Informacja o wyniku postępowania
32019-10-16Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny