Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-4d-08/2019
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-09-26
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-18Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1
22019-09-18Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 2
32019-09-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
42019-09-18Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
52019-09-18Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-18Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-10-03Informacja o wynikach
32019-10-18Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny