Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-45/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE KURSU DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UZ Z ZAKRESU STANDARDÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W WARUNKACH SYMULACYJNYCH PROBLEMU/PRZYPADKU (OSCE)
Termin zgłoszeń:2019-09-17
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-05Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”
22019-09-05Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-09-05Załącznik nr 3 – „Formularz Cenowy”
42019-09-05Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-09-05Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62019-09-05Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-05Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-09-11Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-09-25Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny