Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-4d-07/2019
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ORAZ SZKŁA I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-08-30
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-21Załącznik nr 1.1 – 1.9 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1 - 9
22019-08-21Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-08-21Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-08-21Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-21Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-08-26Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-08-27Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42019-09-12Informacja o wynikach
52019-09-12Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny