Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-46/2019
Tytuł:Dostawa drukarek 3D wraz z osprzętem
Termin zgłoszeń:2019-09-04
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-02załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-08-02załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-08-02załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-08-02załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52019-08-02załącznik nr 2: Formularz OFERTA
62019-08-02załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
72019-08-02załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
82019-08-02załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie XML
92019-08-02załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
102019-08-02załącznik nr 7: Formnularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112019-08-02załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
122019-08-02załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
132019-08-02załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
142019-08-02załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
152019-08-02załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
162019-08-02załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
172019-08-02załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-08-02edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-08-12Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-09-04Informacja z otwarcia ofert
42019-09-27Informacja o wyniku postępowania
52019-10-18Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przekazane do publikacji
62019-10-21Sprostowanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - przekazane do publikacji
72019-10-23Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
82019-10-24Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 - przekazane do publikacji
92019-10-29Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny