Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-33/2019
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Termin zgłoszeń:2019-08-27
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-23załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-07-23załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-07-23załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-07-23załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52019-07-23załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62019-07-23załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72019-07-23załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82019-07-23załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92019-07-23załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102019-07-23załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112019-07-23załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122019-07-23załącznik nr 1.12: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 12
132019-07-23załącznik nr 1.13: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 13
142019-07-23załącznik nr 1.14: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 14
152019-07-23załącznik nr 1.15: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 15
162019-07-23załącznik nr 1.16: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 16
172019-07-23załącznik nr 1.17: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 17
182019-07-23załącznik nr 1.18: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 18
192019-07-23załącznik nr 1.19: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 19
202019-07-23załącznik nr 1.20: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 20
212019-07-23załącznik nr 1.21: Przykładowe wpisy przy wystąpieniu zastosowania odwróconego obciążenia VAT
222019-07-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
232019-07-23załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
242019-07-23załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
252019-07-23załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie XML
262019-07-23załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
272019-07-23załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
282019-07-23załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
292019-07-23załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
302019-07-23załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
312019-07-23załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
322019-07-23załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
332019-07-23załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
342019-07-23załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-08-09Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-08-09Załącznik do Informacji nr 1 - Załącznik nr 1.16 Formularz Cenowo - Techniczny - Część 16
42019-08-09 Edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 1 - Załącznik nr 1.16 Formularz Cenowo - Techniczny - Część 16
52019-08-13Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
62019-08-26Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
72019-08-27Informacja z otwarcia ofert
82019-10-10Informacja o wyniku postępowania
92019-10-25Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
102019-10-30Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny