Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:8/RA-AI/2019
Tytuł:Budowa linii światłowodowych na terenie Zielonej Góry (pl. Słowiański 25 - ul. Ogrodowa 3b)
Termin zgłoszeń:2019-07-29
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-16załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-07-16załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-07-16załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42019-07-16Załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-16edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-24Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-07-25Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42019-07-26Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52019-08-06Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny