Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-13/2019
Tytuł:SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO
Termin zgłoszeń:2019-07-16
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-07-05Załącznik nr 1.1 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 1 zamówienia – wykaz urządzeń”
32019-07-05Załącznik nr 1.2 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia – wykaz urządzeń”
42019-07-05Załącznik nr 1.3 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 3 zamówienia – wykaz urządzeń”
52019-07-05Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
62019-07-05Załącznik nr 3.1 - „Formularz Cenowy Część 1 zamówienia”
72019-07-05Załącznik nr 3.2 - „Formularz Cenowy Część 2 zamówienia”
82019-07-05Załącznik nr 3.3 - „Formularz Cenowy Część 3 zamówienia”
92019-07-05Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
102019-07-05Załącznik nr 5 formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
112019-07-05Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
122019-07-05Załącznik nr 7 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
132019-07-05Załącznik nr 8 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-16Informacja z otwarcia ofert
32019-08-08Informacja o wynikach
42019-09-16Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny