Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-14/2019
Tytuł:Wykonanie remontu pokrycia dachowego
Termin zgłoszeń:2019-07-16
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-01załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 1
22019-07-01załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2
32019-07-01załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 3
42019-07-01załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 4
52019-07-01załącznik nr 2: Formularz OFERTA
62019-07-01załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
72019-07-01załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
82019-07-01załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
92019-07-01 załącznik nr 6:Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
102019-07-01załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-01edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-16Informacja z otwarcia ofert
32019-07-19Informacja o wyniku postępowania
42019-09-05Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny