Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-29/2019
Tytuł:Przeprowadzenie kursu dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ z zakresu standardów przeprowadzania egzaminów w warunkach symulacyjnych problemu/przypadku (OSCE)
Termin zgłoszeń:2019-07-05
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-06-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-06-18załącznik nr 3: Formularz cenowy
42019-06-18załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52019-06-18załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62019-06-18załącznik nr 6: Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-05Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny