Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-48/A/2019
Tytuł:Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych oraz wydanie certyfikatów
Termin zgłoszeń:2019-07-01
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument SIWZ stanowi jednocześnie Ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-06-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-06-18załącznik nr 3: Formularz cenowy
42019-06-18załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-03Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny