Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-28/2019
Tytuł:Dostawa drukarek 3D wraz z osprzętem
Termin zgłoszeń:2019-07-22
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-06-18załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-06-18załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-06-18załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52019-06-18załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62019-06-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72019-06-18załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
82019-06-18załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
92019-06-18załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie XML
102019-06-18załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112019-06-18załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
122019-06-18załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
132019-06-18załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
142019-06-18załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
152019-06-18załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
162019-06-18załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
172019-06-18załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
182019-06-18załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-19Informacja nr 1: Modyfikacja SIWZ
32019-06-19 załącznik do Informacji nr 1: Poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny Część 1 - zmodyfikowany 1
42019-06-19edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 1: Poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny Część 1 - zmodyfikowany 1
52019-06-19Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do publikacji
62019-06-21Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane
72019-07-22Informacja z otwarcia ofert
82019-07-25Informacja o wyniku postępowania - Część 1, 2, 3 i 5
92019-08-21Informacja o wyniku postępowania - Część 4
102019-09-06Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
112019-09-11Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny