Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-32/2019
Tytuł:Usługa grupowego ubezpieczenia studentów od NNW oraz usługa ubezpieczenia pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
Termin zgłoszeń:2019-06-24
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-04załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22019-06-04załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32019-06-04załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42019-06-04załącznik nr 1.3A: Wykaz pojazdów
52019-06-04załącznik nr 2: Formularz OFERTA
62019-06-04załącznik nr 3: Formularz składkowy - Część 3
72019-06-04załącznik nr 4.1: Istotne postanowienia umowy - Część 1 i 2
82019-06-04załącznik nr 4.2: Istotne postanowienia umowy - Część 3
92019-06-04załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
102019-06-04załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
112019-06-04załącznik nr 7: Formularz Opis sposobu likwidacji szkód - Część 1 i 2
122019-06-04załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynalezności do Grupy Kapitałowej
132019-06-04załącznik nr 9: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
142019-06-04załącznik nr 10: Informacje na temat szkodowości
152019-06-04załącznik nr 11: Informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-06-04edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-10Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-06-10załącznik do Informacji nr 1: Specyfikacja techniczna pojazdu Ford Transit FZ0001G
42019-06-11Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
52019-06-11załącznik nr 1 do Informacji nr 2: Zaświadczenie ubezpieczyciela wskazujące na liczbę pojazdów ubepieczonych w zakresie AC i OC w poszczególnych latach
62019-06-11załącznik nr 2 do Informacji nr 2: poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz składkowy dla Części 3 zamówienia - zmodyfikowany 1
72019-06-11edytowalna wersja załącznika nr 2 do Informacji nr 2: poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz składkowy dla Części 3 zamówienia - zmodyfikowany 1
82019-06-11Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
92019-06-12Informacja nr 3: Uzupełnienie odpowiedzi na Pytanie nr 6 z Informacji nr 2
102019-06-12załącznik do Informacji nr 3: Dane na temat szkodowości w okresie od 29.08.2016 do 28.08.2017 r.
112019-06-24Informacja z otwarcia ofert
122019-07-04Informacja o wyniku postępowania
132019-07-31Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny