Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-48/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW
Termin zgłoszeń:2019-06-10
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-31Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-05-31Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-05-31Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
42019-05-31Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-05-31Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-31Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-06-12Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny