Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-27/2019
Tytuł:Dostawa wyposażenia stanowiska mechanooptycznego
Termin zgłoszeń:2019-05-28
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-08załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-05-08załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-05-08załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-05-08załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52019-05-08załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
62019-05-08załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
72019-05-08załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82019-05-08załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-08edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-20Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-05-22Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42019-05-22załącznik do Informacji nr 2: zmodyfikowany załącznik nr 1.3 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3 zmodyfikowany 1
52019-05-22edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 2: zmodyfikowany załącznik nr 1.3 do SIWZ - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3 zmodyfikowany 1
62019-05-22Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
72019-05-28Informacja z otwarcia ofert
82019-06-04Informacja o wyniku postępowania
92019-06-17Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny