Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-10/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ MCSM, INSTRUKTORÓW MCSM, TECHNIKÓW MCSM ORAZ STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UZ
Termin zgłoszeń:2019-05-15
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-30Załącznik nr 1.1 – 1.15 „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1-15”
22019-04-30Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-04-30Załącznik nr 3.1-3.15 – „Formularz Cenowy – Część 1-15”
42019-04-30Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-04-30Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62019-04-30Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-30Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-17Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny