Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-26/2019
Tytuł:DOSTAWA OPAŁU DO OŚRODKÓW SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W KARŁOWIE I LUBIATOWIE
Termin zgłoszeń:2019-04-12
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-04Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22019-04-04 Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32019-04-04Załącznik nr 2 – formularz Oferta
42019-04-04Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
52019-04-04Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
62019-04-04Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
72019-04-04Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-04Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-04-08Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-04-17Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny