Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-11/2019
Tytuł:Dostawa sprzętu do analizy laboratoryjnej
Termin zgłoszeń:2019-04-12
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-03załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22019-04-03załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32019-04-03załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42019-04-03załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52019-04-03załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62019-04-03załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72019-04-03załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82019-04-03załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92019-04-03załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102019-04-03załącznik nr 2: Formularz OFERTA
112019-04-03załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
122019-04-03załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
132019-04-03załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
142019-04-03załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-04-03edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-04-05Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-04-08Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42019-04-09Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52019-04-12Informacja z otwarcia ofert
62019-05-06Informacja o wyniku postępowania
72019-05-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny