Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-07A/2019
Tytuł:Dostawa zestawu do rejestracji parametrów technicznych
Termin zgłoszeń:2019-03-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-25Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”
22019-02-25Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32019-02-25Załącznik nr 3 – „Formularz Cenowy”
42019-02-25Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52019-02-25Załącznik nr 5 - Istotne Postanowienia Umowy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-25Edytowalne wersje załączników
22019-03-13Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny