Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:1/RA-AI/2019
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca palacu w Kalsku zlokalizowanego w Kalsku nr 67
Termin zgłoszeń:2019-03-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Plik SIWZ jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-19załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22019-02-19załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32019-02-19załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42019-02-19załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-19edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-03-22Informacja o wyniku postepowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny