Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-07/2019
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY I TONERÓW
Termin zgłoszeń:2019-02-26
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-08Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-02-08Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32019-02-08Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42019-02-08Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-02-08Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
62019-02-08Załącznik nr 6 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
72019-02-08Załącznik nr 7 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-08Edytowalne wersje załączników
22019-02-11Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-02-13Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
42019-02-15Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
52019-02-15Załącznik do Informacji nr 3 - OPZ - zmodyfikowany 1 i FC - zmodyfikowany 1
62019-02-15Edytowalna wersja Formularza Cenowego - zmodyfikowany 1
72019-02-15Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
82019-02-18Informacja nr 4 - pytania i odpowiedzi
92019-02-18Załącznik do Informacji nr 4 - OPZ - zmodyfikowany 2 i FC - zmodyfikowany 2
102019-02-18Edytowalna wersja Formularza Cenowego - zmodyfikowany 2
112019-02-20Informacja nr 5 - pytania i odpowiedzi
122019-02-20Załącznik do Informacji nr 5 - OPZ - zmodyfikowany 3 i FC - zmodyfikowany 3
132019-02-20Edytowalna wersja Formularza Cenowego - zmodyfikowany 3
142019-02-26Informacja z otwarcia ofert
152019-03-20Informacja o wynikach
162019-04-11Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny