Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-07/2019
Tytuł:Dostawa zestawu do rejestracji parametrów technicznych
Termin zgłoszeń:2019-02-14
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-06Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
22019-02-06Formularz cenowy - załącznik nr 3
32019-02-06Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4
42019-02-06Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5
52019-02-06Formularz Oferty - załącznik nr 2
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-02-06Edytowalne wersje załączników
22019-02-26Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny