Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-TL-Z-PU-100/2018
Tytuł:Opracowanie Studium Merytorycznego dla przedsięwzięcia naukowo-inwestycyjnego w Uniwersytecie Zielonogórskim
Termin zgłoszeń:2019-01-03
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument SIWZ jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-12-18załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22018-12-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32018-12-18załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42018-12-18Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-12-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-01-14Informacja o wyniku
32019-02-01Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny