Logo UZ
Dział Obsługi Informatycznej
INFORMACJE

PRACOWNICY

inż. Tomasz Hołderny

Specjalista

ikona telefon
(68) 328 2631, +48 789 441 751
ikona lokacja
Pokój 313 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

mgr inż. Tomasz Mulczyński

Specjalista

ikona telefon
+48 508 568 513
ikona lokacja
Pokój 313 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Działem Obsługi Informatycznej Kieruje Kierownik Działu
 2. Podstawowymi zadaniami działu są:
  1. opracowywanie planów bieżącej obsługi informatycznej,
  2. projektowanie, oprogramowywanie i wdrażanie systemów informatycznych,
  3. koordynacja, tworzenie i bieżące doskonalenie komputerowych systemów informatycznych Administracji Centralnej Uniwersytetu,
  4. budowa i utrzymanie wewnętrznej sieci komputerowej Administracji Centralnej, Pionu Rektora i Prorektorów,
  5. utrzymanie wewnętrznej sieci komputerowej Wydziału Artystycznego,
  6. zapewnienie pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu informatycznego przez świadczenie usług serwisowych,
  7. opiniowanie, przedstawianie wniosków i przygotowanie projektów planów dotyczących inwestycji informatycznych,
  8. przygotowywanie dla potrzeb kierownictwa Uczelni analiz dotyczących zakresu merytorycznego eksploatowanych systemów informatycznych,
  9. bieżące śledzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i inspirowanie ich zastosowania w Uczelni,
  10. prowadzenie i nadzór nad realizacją szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych obsługiwanych przez Dział w zakresie:
   • użytkowania systemów operacyjnych oraz pakietów biurowych włącznie z wymianą informacji za pośrednictwem Internetu,
   • użytkowania nowo wdrażanych systemów informatycznych,
  11. administrowanie zasobami sprzętowymi i siecią komputerową oraz administrowanie zasobami programowymi i informacyjnymi,
  12. zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Administracji Centralnej,
  13. ewidencja posiadanego sprzętu komputerowego oraz przydzielanie uprawnień dla pracowników pracujących na tym sprzęcie.
 3. Zadania szczegółowe Działu określa Regulamin Działu Obsługi Informatycznej.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny