Logo UZ
Sekcja Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Brak informacji o zakresie obowiązków działu.
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny