Logo UZ
Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr inż. Aneta Klorek

Kierownik Sekcji

ikona telefon
+48 609 797 757
ikona lokacja
Pokój 103 - Budynek A-4      Kampus A, ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Kierownik Sekcji odpowiada w szczególności za:

 1. organizację i koordynowanie pracy na wszystkich stanowiskach pracy w Sekcji,
 2. przestrzeganie aktualizacji dokumentów wewnętrznych regulujących sposoby przeprowadzania przeglądów obiektów,
 3. sporządzanie harmonogramów kontroli obiektów budowlanych i instalacji wewnętrznych podlegających obowiązkowym badaniom i przeglądom,
 4. organizowanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
 5. kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących obiektów i ich wyposażenia,
 6. uczestniczenie z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 7. zabezpieczenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń pozostających pod kontrolą kierowanej jednostki i właściwe jej przechowywanie,
 8. współudział w opracowywaniu planów remontowo-inwestycyjnych,
 9. udział w odbiorach prac budowlanych i technicznych przeprowadzonych w obiektach Uczelni,
 10. przestrzeganie przepisów ustaw z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 11. dbałość o powierzone mienie oraz jego prawidłowe zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą,
 12. przestrzeganie regulaminu pracy oraz instrukcji bhp. i ppoż. przez podległych pracowników,
 13. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 14. przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia konkursów ofert, przetargów, licytacji i innych postępowań na sprzedaż nieruchomości oraz najmu powierzchni i pomieszczeń,
 15. przeprowadzanie konkursów ofert, przetargów, licytacji i innych postępowań.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny