Logo UZ
Zamówienia publiczne
INFORMACJE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PEŁNYCH PRZEPISÓW USTAWY PZP, O WARTOŚCI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 50000 ZŁ

 
 
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny