Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.48.2022
Tytuł:Sukcesywna dostawa materiałów biurowych II
Termin zgłoszeń:2022-08-12
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-03załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22022-08-03załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32022-08-03załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42022-08-03załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52022-08-03załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-08-03załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72022-08-03załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-03edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-08-12Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-08-12Informacja z otwarcia ofert
42022-08-19Informacja o wyniku postępowania
52022-08-23Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny