Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-45/2022
Tytuł:Dostawa prasy membranowej
Termin zgłoszeń:2022-07-28
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-19Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
22022-07-19Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-07-19Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42022-07-19Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
52022-07-19Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy
62022-07-19Edytowalne wersje załączników
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-09Informacja o wyniku postępowania
22022-08-26Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny